ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน
 
สำคัญ: ในฐานะผู้ใช้แพลตฟอร์ม (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) คุณจะต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน (“เงื่อนไขการใช้งาน”) และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แนบมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังก่อนที่จะดาวน์โหลดหรือใช้คุณสมบัติและ / หรือบริการใด ๆ มีอยู่ในแพลตฟอร์ม

โดยการดาวน์โหลดและ / หรือติดตั้งและ / หรือใช้แพลตฟอร์มและ / หรือเพลิดเพลินกับบริการของเราคุณยอมรับว่าคุณได้อ่านทำความเข้าใจรู้จักยอมรับและยอมรับข้อมูลข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของแพลตฟอร์มที่มีอยู่ในข้อกำหนดทั้งหมด การใช้งานนี้ ข้อกำหนดการใช้งานนี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนและข้อกำหนดการใช้งานแพลตฟอร์มระหว่างคุณและผู้จัดการแพลตฟอร์มคือ Talkwithdrgarry (“เรา”)
โปรดทราบว่าข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวอาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว โปรดลบแอปพลิเคชันในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณและ / หรือขอให้ลบบัญชีและ / หรือไม่เข้าถึงแพลตฟอร์มและ / หรือไม่ใช้บริการของเราหากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (ปรับปรุงเป็นครั้งคราว)

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงลบและ / หรือใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลา การใช้งานแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องของคุณจะถือเป็นข้อตกลงที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้
 
บทบัญญัติทั่วไป

แพลตฟอร์มคือแอปพลิเคชัน (เวอร์ชัน Android หรือ iOS) เว็บแอปพลิเคชัน (แอปพลิเคชันที่สามารถเข้าถึงได้โดยใช้เว็บ) เว็บไซต์ที่เราได้รับการจัดการตามที่ได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว
ข จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้สามารถใช้บริการได้ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตถือเป็นความรับผิดชอบของคุณ
ค ประเภทของบริการที่สามารถใช้ได้ผ่านแพลตฟอร์มคือ:

  • แชทกับแพทย์ (พูดคุยกับแพทย์);
  • บริการอื่น ๆ ที่เราอาจเพิ่มเป็นครั้งคราว (“บริการ”)

d เว็บแอปพลิเคชั่นเป็นคุณสมบัติที่ทำหน้าที่เป็นวิธีการหนึ่งสำหรับผู้ใช้ในการเข้าถึงบริการบางอย่างของเราโดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน (“แอปพลิเคชันเว็บ”) ในขณะนี้แอปพลิเคชันบนเว็บสามารถใช้สำหรับซื้อบริการการแพทย์เท่านั้น
อี เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยเราไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพร้านขายยาสถานที่สำหรับปฏิบัติการทางการแพทย์หรือผู้ให้บริการจัดส่ง เราไม่จ้างผู้ให้บริการและเราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ และ / หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการ แพลตฟอร์มนี้เป็นเพียงเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกในการค้นหาบริการ
ฉ คุณสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและประวัติทางการแพทย์และเราจะจัดเก็บและแสดงไว้ในบัญชีของคุณ ความลับของข้อมูลของคุณรับประกันและจะถูกใช้โดยเราและ / หรือผู้ให้บริการเพื่อจุดประสงค์ในการโต้ตอบกับแพทย์และความต้องการในการสั่งซื้อยาและบริการอื่น ๆ ที่ดำเนินการภายในแพลตฟอร์มและ / หรือปลายทางอื่น ๆ ที่คุณได้ตกลงไว้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย และนโยบายความเป็นส่วนตัว
ก. คุณเข้าใจและยอมรับว่าการสนทนาของคุณกับแพทย์บนแพลตฟอร์มจะถูกบันทึกและเก็บถาวรโดยอัตโนมัติเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการของเรา เมื่อใช้แพลตฟอร์มคุณจะรู้ว่าการสนทนาผ่านการสนทนาทางวิดีโอการโทรและการแชทจะถูกบันทึกและคุณยินดีที่จะถูกบันทึกไว้ รับประกันความลับของการสนทนาของคุณและข้อมูลจะไม่ถูกเผยแพร่
ชั่วโมง คุณเข้าใจและยอมรับว่าการสนทนาของคุณกับฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะถูกจัดเก็บและเก็บถาวรโดยอัตโนมัติเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการของเรา รับประกันความลับของการสนทนาของคุณและข้อมูลจะไม่ถูกเผยแพร่
ผม คุณเข้าใจและยอมรับว่าการสื่อสารของคุณกับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการดูแลสุขภาพที่เชื่อมต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์ในเว็บไซต์ของเราจะถูกบันทึกและจัดเก็บโดยอัตโนมัติเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการของเรา รับประกันความลับของการสนทนาของคุณและข้อมูลจะไม่ถูกเผยแพร่
J เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการลงทะเบียน จำกัด หรือหยุดการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณหากเรามีเหตุผลที่สงสัยว่าคุณละเมิดข้อกำหนดของข้อกำหนดการใช้งานนี้หรือกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง